Over ons

De insectenboerderij is gestart uit een idealistisch oogpunt van de oprichters. Onze missie; een klein stukje van de wereld voeden zonder het milieu extra  te belasten. Mensen vertrouwd maken met het eten van insecten is een doel die wij nastreven. Wij kweken uiteraard nog steeds voedseldieren voor uw huisdier!

De insectenboerderij voor iedereen

Waarom insecten eten?

De voordelen op een rij:

  • Minder waterverspilling
  • Efficiëntere ruimtegebruik
  • Efficiënte omzetting van voer naar vlees
  • Minder uitstoot van broeikasgassen
  • Gezond

Waterverbruik:

Bij de insectenkweek is 2000 keer minder water nodig dan bij koeien. Insecten verbruiken zelf bijna geen drinkwater, het verbruik van water is voornamelijk voor de schoonmaak van materiaal.

Ruimte:

Er is voor de insectenkweek 10 keer minder land nodig dan bij koeien. Wereldwijd is voor vleesproductie 70 procent van alle landbouwgebieden nodig. Door toename van de wereldbevolking en de stijgende vraag naar vlees ontstaat een onmogelijke situatie. Het kweken van eetbare insecten  zal de druk op beschikbare landbouwgronden verlagen, omdat er  veel minder landbouwgrond nodig is.

Efficiënte omzetting van voer naar vlees:

8 keer minder voer nodig dan bij koeien. Doordat insecten koudbloedig zijn hoeven zij geen voedsel om te zetten naar warmte, daarom is er dan ook minder voer nodig bij de kweek van insecten. Zo is voor een kilo rundvlees 20 kilo veevoer nodig, voor een kilo kippenvlees 4 kilo en voor een kilo meelwormen 2.2 kilo. Hierdoor is er dus ook minder mest.

Minder uitstoot van broeikasgassen:

100 keer minder uitstoot van CO2 dan bij koeien. Normaal geproduceerd vlees heeft een hoge milieubelasting door de uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is verantwoordelijk voor 18% van alle broeikasgassen in de wereld en daarmee omvangrijker dan de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer. Tevens is de veeteelt de oorzaak van verzuring van het milieu door de uitstoot van ammoniak. Bij de productie van insecten is de uitstoot van broeikasgassen veel geringer.

Gezond:

Insecten zijn hoogwaardig voedsel, als ze veilig gekweekt worden. Het is daarbij belangrijk om te weten waar en waarmee ze worden gekweekt. Onderzoekers geven aan dat ze  insecten een goede variatie vinden op vlees. In insecten zitten veel voedingsstoffen.